Header image  
CROATIAN ETHNIC INSTITUTE
 
 
    home
 

Library - Knjižnica

 

 

Library

The CEI Library has a collection of over 20,000 volumes, mostly dealing with Croatian culture, history, language, fine arts and literature and including rare Croatian books from the 15th to 19th centuries.
 

books

The Special Section of the Library is comprised of books and other publications written or published by Croats outside of Croatia in the United States, Canada, and other countries.

The Serial Portion of the Library is made up of several hundred titles. CEI has identified and/or completed over 450 different Croatian newspapers, magazines, journals, and newsletters published in the U.S., Canada, and elsewhere outside of Croatia.


Knjižnica
    
Knjižnica u Hrvatskom etničkom institutu ima preko 20 tisuća vrijednih knjiga koje se uglavnom odnose na hrvatsku kulturu, vjeru, povijest, umjetnost, književnost. Tu su i neke  vrijedne, stare i rijetke knjige ili pretisci iz doba od petnaestog do devetnaestog stoljeća.


Posebno se nastoji prikupiti i sačuvati sve što su napisali i objavili Hrvati izvan Hrvatske. U tom okviru je značajna posebna kolekcija periodike - novine, listovi, časopisi i revije koje su Hrvati izdavali ili izdaju izvan Domovine Hrvata. Do sada su prikupljeni primjerci ili kompletirana godišta više od 450 naslova hrvatskih listova i novina.

    
 
danica

 

 
   
    TOP