Header image  
CROATIAN ETHNIC INSTITUTE
 
 
    home
 

Museum and

Community and Educational Services

 

 

 

museum

The Museum holds artistic and historical items related to the Croatian heritage: folklore, musical instruments, artifacts, numismatics, and philately. Some of the items are on permanent exhibit.
 

Community and Educational Services

CEI provides the following services to individuals and community organizations interested in programs and activities relating to ethnic heritage:
 • Classified Exhibits (history, publications, folklore, literature, arts, immigration
 • Educational lectures
 • Helps scholars to prepare papers, providing them with adequate sources and instructions
 • Assists curriculum specialists to identify issues and problems for investigation, by locating or providing written and other resources.

 • HISAK-CSAC
  Croatian Language Schools

  HISAK-CSAC, the Croatian Schools of America and Canada, is an educational organization established in 1974. Its purpose is to organize Croatian language schools and teacher-training seminars. For this purpose, HISAK-CSAC prepares and publishes manuals and other aids for the learning and teaching of Croatian language and culture.

  The Headquarters of HISAK-CSAK is shared with the Croatian Ethnic Institute at 4851 S. Drexel Blvd, Chicago IL 60615.

  The first four member schools of HISAK-CSAC were in New York, Chicago, Hamilton, and Toronto. Presently there are 30 schools in America and Canada. The strongest concentration of Croatian language schools is in the Greater Toronto Metropolitan area with some 2000 students currently enrolled.

  HISAK-CSAK organizes seminars and workshops for teachers. The organization also tests teaching aids and promotes the exchange of experiences with other ethno-cultural groups.

  The other major long-term program of HISAK-CSAC has been the establishment of a chair for Croatian language and culture at the University of Waterloo in Canada with the Foundation for Croatian Studies.

  The HISAK-CSAC manuals for teaching language have become the most published Croatian books outside of Croatia.

  HISAK-CSAC Publications:

  Many HISAK publications are available at the CEI Bookshop. For example, Hrvatski Jezik 1 & 2, Elementary Croatian 1 & 2, Croatian Grammar, the Illustrated Dictionary for Children, Hrvatske Pjesme, and more.


  Muzej

  U Muzeju HEI prikupljaju se i čuvaju predmeti koji se odnose na hrvatsku baštinu: narodne nošnje, glazbeni instrumenti, umjetnine, rukotvorine, numizmatika, filatelija. Tu su i predmeti koji pričaju što su Hrvati radili, gdje su uspjeli ili stradali, kao uzorci iz zlatnih i dijamantnih rudnika.
   

  Usluge i služenje zajednici

  Osim prikupljanja i čuvanja građe, Hrvatski etnički institut pruža, u okviru svojih  mogućnosti, i razne oblike pomoći i usluga pojedincima, oganizacijama i ustanovama. Evo nekih od tih oblika kako HEI pomaže i služi zajednici:

  Organizira i postavlja izložbe: umjetnosti, knjiga, povijesti, publikacija, kao i izložbe o istaknutim osobama.
  Održava predavanja na raznim konferencijama i simpozijima.
  Pomaže studentima - od pučkoškolaca i gimna-zijalaca do sveučilištaraca i doktoranata - u pripremanju njihovih školskih ili stručnih projekata, teza i doktorskih dizertatacija.
  Uupućuje istraživače i osobe iz medija na odgovarajuća pitanja i probleme i opskrbljuje ih u njihovu istraživanju dostupnim izvorima iz prve ruke.
  Objavljuje povremeno rezultate istraživanja
  Promiče studij hrvatskoga jezika i podupire pripremanje i objavljivanje suvremenih udžbenika, priručnika i drugih pomagala.

   

   
     
      TOP